2018. április 6., péntek

"Aki engem szemlél, az megvigasztal engem"

                                                   Manopello-i lepel

«Il volto è l’espressione del cuore. Sul Volto Santo il Cuore di Dio diventa visibile. Joachim Card. Meisner, Arcivescovo di Colonia, Pax Vobis!». Link

                                                 
                                                     Link


               


2017. december 17., vasárnap

Roráte caéli désuper


Roráte caéli désuper,
et núbes plúant jústum.

Ne irascáris Dómine,
ne ultra memíneris iniquitátis:
ecce cívitas Sáncti fácta est desérta:
Síon desérta fácta est:
Jerúsalem desoláta est:
dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ,
ubi laudavérunt te pátres nóstri.

Peccávimus, et fácti súmus tamquam immúndus nos,
et cecídimus quasi fólium univérsi:
et iniquitátes nóstræ quasi véntus abstulérunt nos:
abscondísti faciem túam a nóbis,
et allisísti nos in mánu iniquitátis nóstræ.

Víde Dómine afflictiónem pópuli túi,
et mítte quem missúrus es:
emítte Agnum dominatórem térræ,
de Pétra desérti ad móntem fíliæ Síon:
ut áuferat ípse júgum captivitátis nóstræ.
Ne irascáris Dómine,
ne ultra memíneris iniquitátis:
ecce cívitas Sáncti fácta est desérta:
Síon desérta fácta est:
Jerúsalem desoláta est:
dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ,
ubi laudavérunt te pátres nóstri.

Peccávimus, et fácti súmus tamquam immúndus nos,
et cecídimus quasi fólium univérsi:
et iniquitátes nóstræ quasi véntus abstulérunt nos:
abscondísti faciem túam a nóbis,
et allisísti nos in mánu iniquitátis nóstræ.

Víde Dómine afflictiónem pópuli túi,
et mítte quem missúrus es:
emítte Agnum dominatórem térræ,
de Pétra desérti ad móntem fíliæ Síon:
ut áuferat ípse júgum captivitátis nóstræ.

Consolámini, consolámini, pópule méus:
cito véniet sálus túa:
quare mæróre consúmeris,
quia innovávit te dólor?
Salvábo te, nóli timére,
égo enim sum Dóminus Déus túus,
Sánctus Israël, Redémptor túus.

2017. december 15., péntek

2016. február 10., szerda

Nagyböjti ima

Úr Jézus, kérünk te légy
vezetőnk a megtérésünkhöz
vezető úton.

Veled fogunk áthaladni a sivatagon
amikor begyakoroljuk, hogy csak arra
koncentráljunk, ami a legszükségesebb
számunkra.

Megengedjük a Szentlélek Úristennek,
hogy faragja lelkünket,
egyik ütéssel a másik után,
s látni fogjuk ahogy szent Arcod
felragyog bennünk.
Látni fogjuk törékenységünk mögött
a te szépségedet.

Megtapasztaljuk, hogy a te szereteted
erősebb a mi bűneinknél
és kitartóbb annál, ahogy néha
mi eltávolodunk Tőled.

Fel fogjuk fedezni, hogy a Te megbocsátásod
meglazítja szívünkön a csomókat, melyeket
mi egyedül képtelenek vagyunk kibontani.

Fel fogjuk ismerni, hogy minden lehetséges
az Igéddel a szívünkben
s általa legyőzzük a gonoszt.

AMEN